Nowości
 
Zarząd
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora, na czas nieoznaczony.
Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita