Nowości
 
Ubezpieczenia

Korzystając z naszych usług wspierasz naszą działalność statutową!

W swojej ofercie posiadamy następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

 •     Ubezpieczenie NNW
 •     Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia cargo (towarów w transporcie)
Ubezpieczeniem objęte jest mienie ubezpieczonego lub mienie osób trzecich przewożone na ryzyko ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginiecie towaru.

 •     W transporcie lądowym
 •     W transporcie lotniczym
 •     W transporcie morskim
 •     Krajowe
 •     Zagraniczne

Ubezpieczenia majątku

 •     Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 •     Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
 •     Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
 •     Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego
 •     Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego
 •     Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 •     OC deliktowe
 •     OC kontraktowe
 •     OC za produkt
 •     OC zawodowe
 •     OC spedytora i przewoźnika
 •     OC członków zarządu spółek kapitałowych

Ubezpieczenia finansowe

 •     Gwarancje ubezpieczeniowe
 •     Ubezpieczenie kredytów kupieckich
 •     Ubezpieczenie kredytu eksportowego
 •     Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenia techniczne

 •     Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 •     Ubezpieczenie maszyn od awarii
 •     Ubezpieczenie maszyn i sprzetu budowlanego
 •     Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego

Ubezpieczenia rolników

 •     Ubezpieczenie upraw
 •     Ubezpieczenie zwierząt
 •     Ubezpieczenie budynków
 •     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia indywidualne

 •     Ubezpieczenia mieszkań
 •     Ubezpieczenia samochodów
 •     Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznych
 •     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 •     Ubezpieczenie zwierząt domowych
 •     Ubezpieczenie rowerów
 •     Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej
Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem.

Ubezpieczenie podczas podróży
Ubezpieczeniem tym objęte są koszty leczenia za granicą oraz koszty transportu do szpitala, ze szpitala do kraju, koszty badań ambulatoryjnych, koszty wizyty osób bliskich, koszty pomocy prawnej, zakupu leków itp.

Ubezpieczenie firmy
Negocjowane indywidualnie.

Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita